dijous, 29 de juliol del 2021

Ocells al Zoo de Barcelona

Esplugabous (Bubulcus ibis)
Esplugabous (Bubulcus ibis)

El Zoo de Barcelona té, evidentment, animals en captivitat, però aquest article no va pas dirigit als ocells que trobem en recintes al zoo, si no que ens centrarem en els ocells que aprofiten aquest parc per viure, alimentar-se i criar.

El Zoo de Barcelona està ben enganxat al Parc de la Ciutadella, i entre els dos formen un petit oasi verd al bell mig d'una ciutat amb tants edificis i carrers com és Barcelona.

Ubicació del Zoo de Barcelona

Constitueix una illa verda al cor de Barcelona

Com comentàvem, en una ciutat amb tant de trànsit i soroll com Barcelona els ocells típics de zones

urbanes aprofiten els jardins i parcs per viure. En aquest cas troben en el zoo un altre avantatge: es poden alimentar del que mengen els animals presents al parc.

Moltes són les espècies que hi podem trobar, com estornells, pardals, garses, falciots negres, ballesters, tudons, coloms, tórtores turques o, fins i tot, gralles. Molts d'aquests ocells, típics de ciutats, aprofiten els grans arbres del parc per fer-hi el niu, com és el cas dels plàtans.

Pardal comú (Passer domesticus)
Pardal comú (Passer domesticus)

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)

Estornell vulgar al seu niu
Estornell vulgar al seu niu

Estornell assolellant-se

Estornells negres (Sturnus unicolor)
Estornells negres (Sturnus unicolor)

Garsa (Pica pica)
Garsa (Pica pica)

Gralla (Corvus monedula)
Gralla (Corvus monedula)

Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)

Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
Tórtora turca (Streptopelia decaocto)

Ballester (Tachymarptis melba)
Ballester (Tachymarptis melba)

Ballester (Tachymarptis melba)
Ballester (Tachymarptis melba)

Falciot negre (Apus apus)
Falciot negre (Apus apus)

Falciot negre (Apus apus)
Falciot negre (Apus apus)

Xoriguers i falcons
Dos petits ocells rapinyaires s'han adaptat també molt bé a la gran ciutat: el xoriguer comú i el falcó pelegrí. Aquests dos ocells han trobat a zones urbanes llocs on fer nius (edificis, arbres, ...) i també molt aliment: ratolins, petits ocells, coloms, ...
Pel zoo de Barcelona podem observar com passen ambdues espècies:

Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Falcó pelegrí (Falco peregrinus)

Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Xoriguer comú (Falco tinnunculus)

Gavians argentats
Una ciutat que toca al mar, com Barcelona, és evident que tindrà gavines i gavians de diferents espècies. En el cas del gavià argentat, és un ocell especialment adaptable que s'ha anat desplaçant cap a zones on troba menjar fàcilment, com poden ser molts abocadors o, en aquest cas, un zoo on hi ha diversos animals que mengen peix.
És curiós, també, que el zoo hi anella molts d'aquests gavians argentats, per tant pots anar mirant les anelles de cada un per buscar després la informació relativa als llocs per on ha passat (veure la secció de Marques especials). 

Gavià argentat a una de les fonts més típiques del zoo

Gavià argentat (Larus michahellis)
Gavià argentat (Larus michahellis)

Gavià argentat amb anella
Gavià argentat amb anella

Gavià argentat amb anella
Gavià argentat amb anella

Gran colònia d'ardeids
Els grans pins presents al parc i també la disponibilitat d'aliment, han fet que el Zoo de Barcelona tingui un dels principals punts de reproducció d'ardeids de la província. En concret hi crien esplugabous, bernats pescaires i martinets blancs.
És tot un luxe observar com van creixent els polls:

Zona de nidificació d'ardeids
Zona de nidificació d'ardeids

Zona de nidificació d'ardeids
Zona de nidificació d'ardeids

Niu de bernat pescaire
Niu de bernat pescaire

Niu de bernat pescaire
Niu de bernat pescaire

Niu de martinet blanc
Niu de martinet blanc

Esplugabous (Bubulcus ibis)
Esplugabous (Bubulcus ibis)

Esplugabous (Bubulcus ibis)

Esplugabous (Bubulcus ibis)
Esplugabous (Bubulcus ibis)

Martinet blanc (Egretta garzetta)
Martinet blanc (Egretta garzetta)

Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Bernat pescaire (Ardea cinerea)

Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Bernat pescaire (Ardea cinerea)

Bernat pescaire i gavià argentat buscant aliment a l'estany dels flamencs

Aratingues i cotorres
Barcelona sempre ha estat un dels punts de Catalunya amb un major nombre de cotorres i aratingues i també amb una major varietat. es tracta d'ocells escapats de captivitat que s'han adaptat a la ciutat i han format poblacions estables, reproduint-se amb força facilitat. Al zoo, com és lògic, també les podrem observar:

Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)

Niu de cotorreta de pit gris
Niu de cotorreta de pit gris

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)

Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)

Aratinga de cap blau (Thectocercus acuticaudatus)
Aratinga de cap blau (Thectocercus acuticaudatus)