diumenge, 8 de març del 2020

Ocells al Parc Samà 08-03-20

Reietó (Regulus regulus)
Reietó (Regulus regulus)

Aquest matí he fet una visita al Parc Samà per tal d'observar les espècies d'ocells que s'hi troben durant aquesta època.
Per una banda he de destacar que ha estat un dia força productiu, amb 30 espècies observades.
Per altra banda he pogut sumar una espècie més a la llista del parc: el reietó.

Les espècies observades han estat ben diverses, des del xoriguer, picot verd, raspinell o griva, fins la mallerenga carbonera, pinsà comú, cadernera, verdum o gafarró. He pogut observar també la
preparació dels nius per part d'estornell vulgar i negre i pardal comú i xarrec.

Algunes imatges preses avui:

Picot ver ibèric (Picus sharpei)
Picot ver ibèric (Picus sharpei)

Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
Raspinell comú (Certhia brachydactyla)

Cadernera (Carduelis carduelis)
Cadernera (Carduelis carduelis)

Estornell negre (Sturnus unicolor)
Estornell negre (Sturnus unicolor)

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)

Mallerenga carbonera (Parus major)
Mallerenga carbonera (Parus major)

Griva (Turdus viscivorus)
Griva (Turdus viscivorus)

Pardal comú (Passer domesticus)
Pardal comú (Passer domesticus)

Pardal xarrec (Passer montanus)
Pardal xarrec (Passer montanus)

Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)

Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)

Gaig (Garrulus glandarius)
Gaig (Garrulus glandarius)

Garsa (Pica pica)
Garsa (Pica pica)

Gavià argentat (Larus michahellis)
Gavià argentat (Larus michahellis)

Colom roquer (Columba livia)
Colom roquer (Columba livia)

Merla (Turdus merula)
Merla (Turdus merula)

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
Tórtora turca (Streptopelia decaocto)

Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Xoriguer comú (Falco tinnunculus)

També podem trobar alguns animals de captivitat que viuen pel parc:

Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)

Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec mandarí (Aix galericulata)

Paó reial (Pavo cristatus)
Paó reial (Pavo cristatus)

Pintada (Numida meleagris)
Pintada (Numida meleagris)

Una altra espècie que sempre dóna joc és també l'esquirol:

Esquirol (Sciurus vulgaris)
Esquirol (Sciurus vulgaris)

Esquirol (Sciurus vulgaris)
Esquirol (Sciurus vulgaris)

Per finalitzar, únicament destacar un fet que personalment m'ha fet força gràcia: un dels tallarols capnegre observats és un exemplar anellat fa un any (va ser el primer cop que vam anellar ocells al parc):



Text i imatges: Enric Pàmies