dissabte, 22 de juliol del 2017

Ocells del Parc Samà

En aquest article hi podreu trobar de forma actualitzada una llista de les aus que hem observat al parc. Aquest catàleg s'inicia al mes de juliol de 2017, i per tant anirem recopilant informació almenys durant dos anys per tal d'aconseguir un bon mostreig de les espècies que s'hi troben.

Tal i com ja s'ha explicat, aquest parc ofereix un bon grapat d'hàbitats diferents, i aquest fet permet que hi puguin viure un nombre important d'espècies d'ocells.
S'ha de tenir en compte que moltes de les aus de Catalunya són migratòries, i per tant a cada època de l'any s'hi podran observar alguns ocells diferents que venen a l'estiu provinents de l'Àfrica o bé a l'hivern provinents dels països nòrdics.

La llista de les espècies detectades és la següent (67):
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Aligot comú (Buteo buteo) - De pas
Àguila cuabarrada (Aquila fasciata) - De pas
Àguila marcenca (Circaetus gallicus) - De pas
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) - De pas
Milà reial (Milvus milvus) - De pas
Milà negre (Milvus migrans) - De pas
Àguila pescadora (Pandion haliaetus) - De pas
Aligot vesper (Pernis apivorus)
Astor (Accipiter gentilis)
Esparver (Accipiter nisus)
Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Falcó mostatxut (Falco subbuteo) - De pas
Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
Xivitona (Actitis hypoleucos)
Fredeluga (Vanellus vanellus) - De pas
Gavià argentat (Larus michahellis) - De pas
Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
Mussol comú (Athene noctua)
Xot (Otus scops)
Colom roquer (Columba livia)
Tudó (Columba palumbus)
Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
Falciot negre (Apus apus) - De pas
Falciot pàl·lid (Apus pallidus) - De pas
Blauet (Alcedo atthis)
Abellerol (Merops apiaster) - De pas
Puput (Upupa epops)
Picot verd (Picus viridis)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
Cuereta blanca (Motacilla alba)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Merla (Turdus merula)
Tord (Turdus philomelos)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
Bruel (Regulus ignicapilla)
Reietó (Regulus regulus)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
Papamosques gris (Muscicapa striata)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
Mallerenga carbonera (Parus major)
Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
Mallerenga petita (Periparus ater)
Raspinell (Certhia brachydactyla)
Oriol (Oriolus oriolus)
Gaig (Garrulus glandarius)
Garsa (Pica pica)
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Estornell negre (Sturnus unicolor)
Pardal comú (Passer domesticus)
Pardal xarrec (Passer montanus)
Gafarró (Serinus serinus)
Cadernera (Carduelis carduelis)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
Gratapalles (Emberiza cirlus)

Algunes fotografies realitzades al parc:

Mussol comú (Athene noctua)
Mussol comú (Athene noctua)

Raspinell (Certhia brachydactyla)
Raspinell (Certhia brachydactyla) - Imatge de Jaume Albaigès

Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) - Imatge d'Enric Pàmies

Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) - Imatge d'Enric Pàmies

Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
Oreneta cuablanca (Delichon urbicum) - Imatge d'Enric Pàmies

Oriol (Oriolus oriolus)
Oriol (Oriolus oriolus) - Imatge d'Enric Pàmies

Papamosques gris (Muscicapa striata)
Papamosques gris (Muscicapa striata) - Imatge d'Enric Pàmies

Cadernera (Carduelis carduelis)
Cadernera (Carduelis carduelis) - Imatge d'Enric Pàmies

Tudó (Columba palumbus)
Tudó (Columba palumbus) - Imatge d'Enric Pàmies

Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
Tórtora turca (Streptopelia decaocto) - Imatge d'Enric Pàmies

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) - Imatge d'Enric Pàmies

Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)

Mallerenga carbonera (Parus major)
Mallerenga carbonera (Parus major) - Imatge d'Enric Pàmies

Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus) - Imatge d'Enric Pàmies

Bruel (Regulus ignicapilla)
Bruel (Regulus ignicapilla) - Imatge d'Enric Pàmies

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros) - Imatge d'Enric Pàmies

Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
Durbec (Coccothraustes coccothraustes) - Imatge d'Enric Pàmies

Gratapalles (Emberiza cirlus)
Gratapalles (Emberiza cirlus) - Imatge d'Enric Pàmies

Pardal comú (Passer domesticus)
Pardal comú (Passer domesticus) - Imatge d'Enric Pàmies

Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Pinsà comú (Fringilla coelebs) - Imatge d'Enric Pàmies

Merla (Turdus merula)
Merla (Turdus merula) - Imatge d'Enric Pàmies

Tord comú (Turdus philomelos)
Tord comú (Turdus philomelos) - Imatge d'Enric Pàmies

Griva (Turdus viscivorus) - Imatge d'Enric Pàmies

Puput (Upupa epops)
Puput (Upupa epops) - Imatge d'Enric Pàmies

Pit-roig (Erithacus rubecula)
Pit-roig (Erithacus rubecula) - Imatge d'Enric Pàmies

Garsa (Pica pica)
Garsa (Pica pica) - Imatge d'Enric Pàmies

Aligot comú (Buteo buteo)
Aligot comú (Buteo buteo) - Imatge d'Enric Pàmies

Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Xoriguer comú (Falco tinnunculus) - Imatge d'Enric Pàmies

Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
Falcó mostatxut (Falco subbuteo) - Imatge d'Enric Pàmies

Picot verd (Picus viridis)
Picot verd (Picus viridis) - Imatge d'Enric Pàmies

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) - Imatge d'Enric Pàmies

Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus) - Imatge d'Enric Pàmies

Abellerol (Merops apiaster)
Abellerol (Merops apiaster) - Imatge d'Enric Pàmies

Gavià argentat (Larus michahellis)
Gavià argentat (Larus michahellis) - Imatge d'Enric Pàmies

Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) - Imatge d'Enric Pàmies

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) - Imatge d'Enric Pàmies

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) - Imatge d'Enric Pàmies

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) - Imatge d'Enric Pàmies

Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala) - Imatge d'Enric Pàmies