dijous, 20 de juliol del 2017

Fauna autòctona present al parc

Els nombrosos hàbitats del parc han afavorit la presència de moltes espècies d'animals, no únicament d'ocells.

PEIXOS
A l'estany hi hem pogut observar tres espècies diferents de peixos, totes elles introduïdes. El més probable és que hagin arribar al parc de forma fortuita, ja que aquest animals són ja freqüents a molts cursos d'aigua del nostre país. L'espècie que més ens sorprendrà és la carpa, que pot arribar a tenir una mida considerable.

Carpa (Cyprinus carpio)
Carpa (Cyprinus carpio) - Imatge d'Enric Pàmies

Carpa (Cyprinus carpio)
Carpa (Cyprinus carpio) - Imatge d'Enric Pàmies

Gambúsia (Gambusia affinis)
Gambúsia (Gambusia affinis) - Imatge d'Enric Pàmies

Perca sol (Lepomis gibbosus)
Perca sol (Lepomis gibbosus) - Imatge d'Enric Pàmies

AMFIBIS
S'hi pot trobar una visible presència de granota verda (Pelophylax perezi), però únicament a les diferents fonts i petites basses del parc. La presència de tortugues americanes al llac fa que les cries i adults de granota tinguin massa depredadors.
Amb tota seguretat també s'hi poden trobar altres espècies de granotes i gripaus.

Granota verda (Pelophylax perezi)
Granota verda (Pelophylax perezi) - Imatge d'Enric Pàmies

RÈPTILS
Amb molta sort al llac hi podrem observar tortuga de rierol (Mauremys leprosa). Aquest any 2017 n'hi hem observat tres exemplars, dos adults i una cria de dos anys, tot i que es tracta d'una espècie molt tímida i no és fàcil trobar-la.
Amb tota seguretat al parc hi ha presència de diferents espècies de serps i de sargantanes i salamanqueses.

Tortuga de rierol (Mauremys leprosa)
Tortuga de rierol (Mauremys leprosa) - Imatge d'Enric Pàmies

MAMÍFERS
Els boscos de pins donen un hàbitat ideal per a que hi visqui l'esquirol (Sciurus vulgaris). Al parc n'hi observarem un bon grapat d'exemplars.
També hi poden tenir presència diferents rosegadors i fins i tot eriçons. Evidentment al capvespre hi podrem trobar també rat-penats.


Esquirol (Sciurus vulgaris)
Esquirol (Sciurus vulgaris) - Imatge d'Enric Pàmies

Esquirol (Sciurus vulgaris)
Esquirol (Sciurus vulgaris) - Imatge d'Enric Pàmies

INVERTEBRATS:
El parc allotja un nombre molt elevat d'invertebrats que habiten a les seves aigües, als troncs dels arbres i sota la fullaraca. Aquests animals són imprescindibles per a la pol·linització, la descomposició de matèria a terra i a l'aigua, la predació d'altres animals i també formen part de la dieta de moltes espècies d'ocells.

Pipa aureolada (Trithemis kirbyi)
Pipa aureolada (Trithemis kirbyi) - Imatge d'Enric Pàmies