dimecres, 19 de juliol del 2017

Fauna introduïda al Parc Samà

Per entendre l'hàbitat del parc i les possibilitats que té d'allotjar fauna autòctona, abans haurem de conèixer també quins animals podem trobar introduïts per la mà de l'home.

OCELLS
Molt probablement abans de posar un peu al parc ja sentirem de lluny uns espectaculars ocells que viuen al parc: els paons (Pavo cristatus).
Els mascles de paó ens enlluernaran amb el seu vistós plomatge i la seva gran cua oberta, dissenyada per cridar l'atenció de les femelles. Aquesta espècie cria al parc cada any, i per tant podrem observar també a l'estiu algunes cries de paó amb la seva mare.

Pavus cristatus
Paó (Pavus cristatus) - Imatge d'Enric Pàmies

Paó (Pavus cristatus)
Paó (Pavus cristatus) - Imatge d'Enric Pàmies

En alguna zona propera al pàrquing es pot observar un preciós gall:

Gall
Gall

El parc també té dos projectes de cria de faisans amenaçats: el faisà daurat (Chrysolophus pictus) i el faisà argentat (Lophura nycthemera). Al recinte del faisà daurat hi observarem també colom de Guinea (Columba guinea):

Faisà daurat (Chrysolophus pictus)
Faisà daurat (Chrysolophus pictus) - Imatge d'Enric Pàmies

Faisà argentat (Lophura nycthemera)
Faisà argentat (Lophura nycthemera) - Imatge d'Enric Pàmies

Colom de Guinea (Columba guinea)
Colom de Guinea (Columba guinea) - Imatge d'Enric Pàmies

L'any 2017 hem pogut observar al parc, acompanyat de tudons i tórtores turques, un preciós colom blanc:

Colom blanc
Colom blanc - Imatge d'Enric Pàmies

A l'estany també hi trobarem unes aus molt conegudes per tots: una varietat de captivitat de l'ànec collverd (Anas platyrhynchos).
S'hi pot trobar una nombrosa població que a més a més pot reproduir-se de forma natural. Sempre els trobarem al voltant del llac, ja que són animals que ocupen ambients aquàtics i s'alimenten també a l'aigua.
També s'hi han introduït a finals de l'any 2017 diverses parelles d'ànec mandarí (Aix galericulata) i ànec de Carolina (Aix sponsa).

Macle d'ànec
Macle d'ànec - Imatge d'Enric Pàmies

Femella - Imatge d'Enric Pàmies

Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec mandarí (Aix galericulata) - Imatge d'Enric Pàmies

Ànec de Carolina (Aix sponsa)
Ànec de Carolina (Aix sponsa) - Imatge d'Enric Pàmies

L'any 2017 s'ha construït al parc un espaiós aviari, ocupat per quatres espècies diferents de cotorres:
aratinga de Wagler (Psittacara wagleri), cotorra jandaya (Aratinga jandaya), cotorra de ventre vermell (Pyrrhura perlata) i la cotorreta de galta verda (Pyrrhura molinae).

Aratinga de Wagler (Psittacara wagleri)
Aratinga de Wagler (Psittacara wagleri) - Imatge de Jaume Albaigès

Cotorra jandaya (Aratinga jandaya)
Cotorra jandaya (Aratinga jandaya) - Imatge de Jaume Albaigès

Cotorra de ventre vermell (Pyrrhura perlata)
Cotorra de ventre vermell (Pyrrhura perlata) - Imatge d'Enric Pàmies

Cotorreta de galta verda (Pyrrhura molinae)
Cotorreta de galta verda (Pyrrhura molinae) - Imatge d'Enric Pàmies

DAINES
També ha estat l'any 2017 que s'ha incorporat al parc un bon grup de daines (Dama dama), que aquest mateix any ja han criat. Aquests animals ocupen un ampli recinte dins el pinar.

Mascle de daina (Dama dama)
Mascle de daina (Dama dama) - Imatge d'Enric Pàmies

Femella de daina (Dama dama)
Femella de daina (Dama dama) - Imatge d'Enric Pàmies

Cria de daina (Dama dama)
Cria de daina (Dama dama) - Imatge d'Enric Pàmies

TORTUGUES
Tots els que visiten el parc queden sorpresos tan bon punt arriben al llac en veure la gran quantitat de tortugues que hi habiten.
Aquestes tortugues aquàtiques han estat alliberades pels visitants, i constitueixen actualment una població estimada d'uns 100-150 exemplars. La gran majoria d'aquestes tortugues són de les espècies Trachemys scripta elegans, Trachemys scripta scripta i Trachemys scripta troosti, les mal anomenades tortugues de Florida. Tot i això qui tinc bon ull i una mica de paciència podrà observar altres espècies americanes o asiàtiques com Graptemys pseudogeographica, Pseudemys concinna, Pseudemys nelsoni o Ocadia sinensis.
Les tortugues són grans depredadors que provoquen una gran pressió sobre la fauna del parc. Poden depredar peixos, amfibis i fins i tot les cries d'ànec.

Tortuga d'orelles vermelles (Trachemys scripta elegans)
Tortuga d'orelles vermelles (Trachemys scripta elegans) - Imatge d'Enric Pàmies

Tortuga d'orelles grogues (Trachemys scripta scripta)
Tortuga d'orelles grogues (Trachemys scripta scripta) - Imatge d'Enric Pàmies

Pseudemys concinna
Pseudemys concinna - Imatge d'Enric Pàmies

Pseudemys nelsoni prenent el sol
Pseudemys nelsoni prenent el sol  - Imatge d'Enric Pàmies