dissabte, 13 d’agost del 2022

Ocells al Camí del Rec (Selva del Camp)

Papamosques gris (Muscicapa striata)
Papamosques gris (Muscicapa striata)


Un dels hàbitats que més m'agrada és, sens dubte, el bosc de ribera. Per això, aquest matí he anat al Camí del Rec, a la Selva del Camp.

És curiós perquè es troba únicament a 6 km en línia recta de Reus, però aquests hàbitats tan diferents als que tenim aquí fan que hi criin espècies que a Reus només veiem a l'hivern: bitxac comú, bruel, pinsà comú, pit-roig o tallarol de casquet.

Evidentment també és un bon moment per veure ocell estivals, com l'oriol, l'oreneta comuna, la bosqueta vulgar, el tallarol gros o el papamosques gris.

A tot això, hi hem d'afegir ocells típics d'aquests ambients com el picot garser gros o el cargolet. I per rematar la jornada, just abans de pujar al cotxe m'ha sorprès una àguila marcenca.

Bruel (Regulus ignicapilla)
Bruel (Regulus ignicapilla)

Oriol (Oriolus oriolus)
Oriol (Oriolus oriolus)

Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
Àguila marcenca (Circaetus gallicus)

Picot garser gros (Dendrocopos major)
Picot garser gros (Dendrocopos major)


Papamosques gris (Muscicapa striata)
Papamosques gris (Muscicapa striata)

Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)

Bitxac comú (Saxicola rubicola)
Bitxac comú (Saxicola rubicola)

Cargolet (Troglodytes troglodytes)
Cargolet (Troglodytes troglodytes)

Cadernera (Carduelis carduelis)
Cadernera (Carduelis carduelis)

Pit-roig (Erithacus rubecula)
Pit-roig (Erithacus rubecula)

Oreneta comuna (Hirundo rustica)
Oreneta comuna (Hirundo rustica)

Merla (Turdus merula)
Merla (Turdus merula)

Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)

Tallarol capnegre (Curruca melanocephala)
Tallarol capnegre (Curruca melanocephala)

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)

Pardal comú (Passer domesticus)
Pardal comú (Passer domesticus)

Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)

Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)

Tallarol gros (Sylvia borin)
Tallarol gros (Sylvia borin)