dilluns, 16 d’agost del 2021

Àguila marcenca (Circaetus gallicus)

Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
Àguila marcenca (Circaetus gallicus)


L'àguila marcenca (Circaetus gallicus) és una espècie que observarem arreu del país durant la migració. D'aquí li ve el nom de "marcenca", perquè es veu en migració a partir del mes de març. És també un reproductor a gran part de Catalunya.
En el meu cas l'he vist molts cops durant la migració, per sobre de Reus, Riudecanyes, Parc Samà, ... i també com a reproductor a la Val d'Aran, per exemple.

Tinc la sort no només d'haver-la fotografiat en vol, si no també de tenir tres imatges "típiques":
- Fent l'aleta: és a dir, quedant-se movent les ales sense moure's del lloc. Això ho fan per buscar preses.
- En vol ràpid: quan es volen desplaçar ràpidament pleguen les ales per guanyar velocitat amb desnivell.
- Amb serps a la boca: en castellà se li diu "águila culebrera" perquè precisament sovint caça serps.

Àguila marcenca en migració
Àguila marcenca en migració

Jove d'àguila marcenca
Jove d'àguila marcenca

Vista superior de l'àguila marcenca
Vista superior de l'àguila marcenca

Àguila marcenca fent l'aleta
Àguila marcenca fent l'aleta

Àguiles marcenques a tota velocitat
Àguiles marcenques a tota velocitat

 
És un ocell rapinyaire que s'acostuma a identificar força bé. És de tons molt clars, amb petites ratlles marrons, i amb la zona del cap més fosca.

Àguila marcenca al Parc Samà
Àguila marcenca al Parc Samà

Àguila marcenca amb una serp al bec
Àguila marcenca amb una serp al bec

Àguila marcenca a Riudecanyes
Àguila marcenca a Riudecanyes

Àguila marcenca a la Val d'Aran
Àguila marcenca a la Val d'Aran

Àguila marcenca perseguint una cornella
Àguila marcenca perseguint una cornella