dimarts, 15 de juny del 2021

SOCC Pantà de Riudecanyes: 1r cens de nidificants 2019

Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)
Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)

El dia 28/04/19 vaig realitzar el primer cens del projecte SOCC estrenant l'itinerari del Pantà de Riudecanyes.
Em trobava la primera prova de foc del nou itinerari, un recorregut fet de tal manera que en només 3 km pogués observar la fauna del pantà, bosc de ribera, pineda, conreus i fins i tot una zona urbana; es tractava, doncs, d'observar si gràcies a aquesta diversitat d'hàbitats també les espècies observades eren força diverses.

Quan es registren les observacions del cens s'anoten els ocells observats en cada un dels sis trams de l'itinerari, i per tant ens permet associar fàcilment cada espècie a algun hàbitat concret.
En el meu cas, els primers tres trams transcorren de forma paral·lela al pantà, i per tant s'observen espècies associades a ambients aquàtics, als boscos de ribera i també als boscos de pins que queden a mà esquerra. El quart tram passa quasi exclusivament per dins un pinar (resseguint des de certa alçada el barranc que desemboca al pantà), el tram cinc ja es comença a obrir entre diferents tipus de conreus i l'últim tram transcorre per la població de Duesaigües.

Bernat pescaire (Ardea cinerea)
Bernat pescaire (Ardea cinerea)

Aquest primer cens va ser, en la meva opinió, tot un èxit: vaig observar durant el trajecte un total de 227 ocells de 33 espècies diferents. Durant el recorregut de tornada, on ja no es realitza cens però si que es poden anotar en una casella a banda les espècies observades, vaig trobar 7 espècies més.
La llista d'espècies va ser la següent, per ordre d'aparició: merla, tudó, cadernera, cuereta blanca, tallarol capnegre, oriol, gavià argentat, gafarró, bosqueta vulgar, mosquiter pàl·lid, mastegatatxes, mosquiter xiulaire, tallarol de casquet, ànec collverd, mallerenga carbonera, bernat pescaire, oreneta cuablanca, oreneta vulgar, mosquiter de passa, mallerenga emplomallada, polla d'aigua, estornell vulgar, corb marí gros, xivitona, gaig, rossinyol, cargolet, falciot negre, xoriguer, colom roquer, tórtora turca, pardal comú, verdum, i durant la tornada també cabusset, raspinell, boscarla de canyar, àguila marcenca, corb, gratapalles i cotxa fumada.

Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)

Moltes d'aquestes espècies són molt habituals, com la cadernera, la mallerenga carbonera, la merla o el corb marí, d'altres són habituals durant l'època nidificant com el mosquiter pàl·lid, el rossinyol o l'oriol, però diverses espècies van ser per mi la primera observació a la zona: boscarla de canyar, bosqueta vulgar, àguila marcenca, corb i el mosquiter xiulaire. Tot un luxe iniciar el meu primer SOCC amb aquestes espècies.

Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
Àguila marcenca (Circaetus gallicus)

El resum d'ocells observats per tram és el següent:
1r tram: 52 ocells de 17 espècies
2n tram: 26 ocells de 15 espècies
3r tram: 19 ocells de 13 espècies
4t tram: 6 ocells de 5 espècies
5è tram: 10 ocells de 5 espècies
6è tram: 114 ocells de 13 espècies

Com es pot observar els tres trams del pantà i el tram urbà són els que van oferir una major diversitat d'espècies. En el cas del 6è tram també observem un nombre molt elevat d'ocells observats, causat bàsicament pels grups de falciots (40) i d'orenetes cuablanques (42).

Algunes fotografies de la jornada:
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)

Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)

Xivitona (Actitis hypoleucos)
Xivitona (Actitis hypoleucos)

Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)

Mallerenga carbonera (Parus major)
Mallerenga carbonera (Parus major)

Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)

Bosqueta vulgar (Hyppolais polyglotta)
Bosqueta vulgar (Hyppolais polyglotta)

Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)

Cadernera (Carduelis carduelis)
Cadernera (Carduelis carduelis)

Gratapalles (Emberiza cirlus)
Gratapalles (Emberiza cirlus)

Gafarró (Serinus serinus)
Gafarró (Serinus serinus)

Verdum (Chloris chloris)

Cuereta blanca (Motacilla alba)
Cuereta blanca (Motacilla alba)

Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Xoriguer comú (Falco tinnunculus)

Corb (Corvus corax)
Corb (Corvus corax)

Falciot negre (Apus apus)
Falciot negre (Apus apus)

Falciot negre (Apus apus)
Falciot negre (Apus apus)

Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)

Merla (Turdus merula)
Merla (Turdus merula)

Granota verda (Pelophylax perezi)
Granota verda (Pelophylax perezi)

Dragó comú (Tarentola mauritanica)
Dragó comú (Tarentola mauritanica)