dimarts, 15 de juny del 2021

SOCC - Itinerari 571: Pantà de Riudecanyes

SOCC - Itinerari 571: Pantà de Riudecanyes
SOCC - Itinerari 571: Pantà de Riudecanyes

L'any 2019 vaig iniciar un nou projecte relacionat amb els ocells. Fa ja molts anys que conec el projecte de l'Institut Català d'Ornitologia (ICO) que anomenen SOCC (Seguiment d'Ocells Comuns de Catalunya), que consisteix en que un mateix observador recorre un mateix itinerari quatre cops a l'any i anota totes les espècies observades i la quantitat d'ocells de cada espècie.
Vaig contactar amb l'ICO i els vaig proposar un nou itinerari que s'ajustava als seus estàndards: feia un total de 3 km no circulars i es dividia en 6 trams de 500 metres aproximadament. El van batejar com a Itinerari 571: Pantà de Riudecanyes.
Aquest itinerari s'ha de realitzar en quatre moments concrets de l'any: 2 a la primavera (un entre 15 d'abril i 15 de maig i l'altre entre el 15 de maig i el 15 de juny) i 2 a l'hivern (un al desembre i l'altre al gener). D'aquesta manera es fa el seguiment d'ocells migrants i estivals, i també d'hivernants.

Recorregut de l'itinerari

Vaig elaborar un trajecte senzill, però molt entretingut i divers: s'inicia a una zona propera ala presa del pantà de Riudecanyes, ressegueix el propi pantà i s'endinsa per un camí que porta fins a la localitat de Duesaigües, on acaba als antics rentadors del poble.
Els hàbitats que es recorren en només 3 km són realment diversos: zona aquàtica (pantà), bosc de ribera, bosc de pins, conreus amb marges i fins i tot una zona urbana. Aquesta gran diversitat d'hàbitats també hauria de permetre observar ocells força diversos.

Algunes imatges dels diferents trams de l'itinerari:

Vista del pantà

Vista lateral del pantà

Final del pantà de Riudecanyes

Camí pel bosc de pins

Pont del tren, a Duesaigües
Pont del tren, a Duesaigües

Zona de conreus

Camí cap a Duesaigües

Casa entre els conreus

Marges i olivers
Marges i olivers

Final del poble de Duesaigües

rentadors de Duesaigües
Final del recorregut, als rentadors de Duesaigües