dijous, 10 de juny del 2021

Les egagròpiles

Gamarús
Gamarús

Algunes espècies d’ocells expulsen les parts no digeribles (plomes, pèls, ossos, ungles i dents) per la boca en forma d’unes boles més o menys compactes anomenades EGAGRÒPILES.
No són exclusives dels rapinyaires nocturns, també els diürns, ardeids o gavines poden fer-ne, però l’aspecte variarà segons el tipus d’ocell i l'alimentació.

egagròpiles
Comparació d'egagròpiles de diferents espècies - Imatge de The Barn Owl Trust

Els “mussols” ingereixen les preses senceres, separant les parts digeribles de les que no ho són en el seu aparell digestiu. Passades unes 6 hores treuen per la boca aquestes boles, podent arribar a expulsar 2 o 3 egagròpiles per dia. Alguns ocells les dipositen a llocs fixos, generalment al seus llocs predilectes per descansar; en canvi, d’altres les van escampant per diferents zones.

Imatge de Barn Owl Online Survey

Algunes de les seves característiques serien:
- No fan cap mena de mala olor
- Són un element bàsic per estudiar la dieta dels ocells i, alhora, quins micromamífers tenim a una determinada zona
- Un sola egagròpila pot contenir les restes de fins a 6 preses
- La seva dissecció és fascinant i aporta gran informació
- Hi podem trobar per exemple anelles o altres restes de marcatges científics
- És una bona eina per introducció als nens al mon de la investigació científica
- Quan són fresques són negres, es van fent claretes amb els pas del temps

Les egagròpiles es poden conservar en sec o congelades, millor de forma individual i embolicades, ja que ràpidament es fan malbé i es desfan.

Les disseccions es poden fer en sec o en humit, anant separant i reconstruint l’esquelet de les diverses preses que trobarem en elles. Com a material només necessitarem:
- Pinces
- Paper
- Aigua i/o alcohol
- Plantilla per guardar restes


A la web següent podeu trobar molta informació sobre les egagròpiles de les òlibes: https://www.barnowltrust.org.uk/

Article de: Sergi Sales (Fundació Plegadis)