dimecres, 19 de febrer del 2020

El Club de les Mallerengues CEN descobreix els ocells de Cambrils

Gavians, gavines i xatracs a Cambrils
Gavians, gavines i xatracs a Cambrils

El dia 9 de febrer vàrem fer la primera sortida del 2020 amb el Club de les Mallerengues CEN.
En aquesta ocasió es va aprofitar la presència de diferents aus hivernals.

Es va dividir la sortida en tres punts diferents, tots ells en una mateixa ubicació de Cambrils: la desembocadura de la Riera de Riudoms.
El primer punt d'observació va ser des de la vora del pont, observant els ocells que es trobaven a mar. Es varen poder observar corbs marins, xatracs becllargs, gavians foscos, gavines rialleres, gavines capnegres, ...
Aquí vam aprendre a diferenciar les diferents espècies, sobre tot la gavina riallera i gavina capnegra, i també a observar la gavina riallera en plomatge d'hivern, en plomatge de juvenil i alguns exemplars ja canviant al plomatge nupcial.

Observant gavines a Cambrils
Observant gavines a CambrilsObservant gavines a Cambrils
Observant gavines a Cambrils

Observant gavines a Cambrils
Observant gavines a Cambrils


Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)

Gavina capnegra (Ichthyaetus melanocephala) envoltada de gavines rialleres
Gavina capnegra (Ichthyaetus melanocephala) envoltada de gavines rialleres

Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià fosc (Larus fuscus)

Juvenil de gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus)
Juvenil de gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus)

Adult de gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus)
Adult de gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus)

Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) canviant el plumatge a nupcial
Gavina riallera (Chroicocephalus ridibundus) canviant el plumatge a nupcial

Xatrac becllarg (Thalasseus sandvicensis)
Xatrac becllarg (Thalasseus sandvicensis)

Tot seguit ens vam apropar més al pont per observar els ocells que habiten l'estany format a la desembocadura de la riera. És un lloc molt adequat per a trobar ànec collverd, ànec mandarí (en aquesta ocasió no va fer acte de presència), polla d'aigua, rascló, pardal, rossinyol bord, ...

Club de les Mallerengues observant el rascló
Club de les Mallerengues observant el rascló

Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)

Rascló (Rallus aquaticus)
Rascló (Rallus aquaticus)

Rascló (Rallus aquaticus)
Rascló (Rallus aquaticus)

Pardal comú (Passer domesticus)
Pardal comú (Passer domesticus)

Colom roquer (Columba livia)
Colom roquer (Columba livia)

Per acabar, vam realitzar una petita excursió resseguint el barranc terra endins, aprofitant un petit passeig sota grans pins, tot vorejant els canyissars. Un gran lloc on veure mallerenga blava i emplomallada, reietó, raspinell, cadernera, gafarró, tallarols de casquet i capnegres, cuereta blanca, pit-roig, cotxa fumada, pinsà comú, cotorretes de pit gris, estornells, roquerol, mosquiters, ...

Observant a la guia com diferenciar fàcilment tórtores turques, tudons i coloms
Observant a la guia com diferenciar fàcilment tórtores turques, tudons i coloms

Reietó (Regulus regulus)
Reietó (Regulus regulus)

Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)
Mallerenga blava (Cyanistes caeruleus)

Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)

Raspinell (Certhia brachydactyla)
Raspinell (Certhia brachydactyla)

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)

Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)

Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
Tórtora turca (Streptopelia decaocto)

Cadernera (Carduelis carduelis)
Cadernera (Carduelis carduelis)

Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)

Cuereta blanca (Motacilla alba)
Cuereta blanca (Motacilla alba)

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)

Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)

Pit-roig (Erithacus rubecula)
Pit-roig (Erithacus rubecula)

Un cop ja finalitzada la sortida, vaig poder observar també a la mateixa ubicació algunes gavines corses i un martinet blanc.

Gavina corsa (Ichthyaetus audouinii)
Gavina corsa (Ichthyaetus audouinii)

Martinet blanc (Egretta garzetta)
Martinet blanc (Egretta garzetta)

Per: Enric Pàmies