diumenge, 12 d’agost del 2018

Cruixidell (Emberiza calandra)

Cruixidell (Emberiza calandra)
Cruixidell (Emberiza calandra) - Imatge de Ricardo Rodríguez

Cruixidell (Emberiza calandra)
Cast: Triguero
Eusk: Gari-berdantza
Gal: Trigueirón
Ing: Corn bunting
Fr: Bruant proyer
It: Strillozzo
Por: Trigueirao
Al: Grauammer

Taxonomia: El cruixidell (Emberiza calandra) pertany a l'ordre dels Passeriformes, família Emberizidae i gènere Emberiza.
En algunes guies i webs se'l trobarà sota el nom de Miliaria calandra. Fou inclòs en un gènere separat, Miliaria, però els estudis recents indiquen que no hi ha suficients diferents per a separar-lo de la resta d'ocells del gènere Emberiza.

Identificació: Mesura uns 19 cm, amb una envergadura de 26-30 cm.
La seva mida és força superior a la resta d'Emberiza. La coloració és terrosa, amb algunes franges i taques clares. El pit i el ventre són clars, amb petites taques fosques.
Presenta el típic bigoti , habitual en aquest gènere.
Els mascles tenen una mida lleugerament superior a les femelles.

Cruixidell (Emberiza calandra)
Cruixidell (Emberiza calandra) - Imatge d'Enric Pàmies

Cruixidell cantant
Cruixidell cantant - Imatge d'Ernesto Villodas

Cruixidell (Emberiza calandra)
Cruixidell (Emberiza calandra) - Imatge d'Enric Pàmies

Espècies similars: Degut a la seva mida i patró de coloració no és difícil distingir-lo de la diferència d'espècies del seu gènere.

Veu: Reclam en forma de "xip" i "tsritt", i cant en forma de "txi-xi-xi-xi-xixi-xi-riiií".

Hàbitat: Degut a la seva alimentació és una espècie que habita habitualment conreus de secà, sobre
tot de cereal. També es podrà trobar en zones de pastura, zones obertes i conreus de regadiu.
No és habitual que es trobi per sobre dels 1.500 metres.

Cruixidell als Secans de Lleida a la primavera
Cruixidell als Secans de Lleida a la primavera - Imatge d'Enric Pàmies

Cruixidell (Emberiza calandra)
Cruixidell (Emberiza calandra) - Imatge d'Enric Pàmies

Distribució: Aquesta espècie habita en una àmplia franja que ocupa quasi tot Europa, gran part d'Àsia i el nord d'Àfrica.
Es pot trobar a quasi tota la Península Ibèrica, a excepció d'algunes zones més elevades i fredes (Pirineu, Serralada cantàbrica i part de Galícia).
A Catalunya predomina a la depressió central, tot i que cria també a l'Empordà i altres punts del país.
No és present a les comarques pirinenques. Durant les curtes migracions, es podrà observar a quasi tot el país.

Comportament: La seva alimentació es basa en les llavors dels cereals, tot i que pot alimentar-se també d'altres vegetals i, en època de cria, també s'alimenta d'invertebrats. És una pràctica habitual en ocells bàsicament herbívors proporcionar als seus polls aliment d'origen animal per reforçar les proteïnes i permetre un millor i més ràpid creixement.
És una espècie resident a Catalunya, tot i que pot realitzar petites migracions abans de l'hivern.
Es reprodueix a meitats de primavera. Construeix el seu niu al peu d'algun arbust o planta densa. Cada any pot realitzar fins a tres postes.
És habitual observar el cruixidell volant amb les potes penjant.
Podrem observar fàcilment aquesta espècie dalt de branques o punts elevats.

Cruixidell amb un invertebrat al bec
Cruixidell amb un invertebrat al bec - Imatge d'Enric Pàmies

Cruixidell (Emberiza calandra)
Cruixidell (Emberiza calandra) - Imatge d'Enric Pàmies

Amenaces: Les principals amenaces són la utilització de pesticides i herbicides als camps.
En algunes regions la intensificació agrícola, la pèrdua del guaret i les collites més avançades afectarà negativament els seus nius, a la primavera, i a la seva alimentació durant els mesos més freds.

Article realitzat per: Enric Pàmies

Bibliografia i webs consultades:
- DE JUANA, Eduardo / VARELA, Juan M. (2000) - Guía de las aves de España. Península, Baleares y Canarias. Lynx Edicions, Barcelona.
- ESTRADA, J. / JUTGLAR, F. / LLOBET, T. / FRANCH, M. (2010) - Ocells de Catalunya, País Valencià i Balears. Lynx Edicions, Barcelona.
- ESTRADA, J. / PEDROCCHI, V. / BROTONS, L. / HERRANDO, S. (2004) - Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002. Institut Català d'Ornitologia (ICO) / Lynx Edicions, Barcelona.
- HERRANDO S. / BROTONS, L. / ESTRADA, J, / GUALLAR S. / ANTON, M. (2011) - Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009. Institut Català d'Ornitologia (ICO) / Lynx Edicions, Barcelona.
- JONSSON, Lars (2001) - Aves de Europa con el Norte de África y el Próximo Oriente. Ediciones Omega, Barcelona.
- JUTGLAR, Francesc / MASÓ, Albert (1999) - Aves de la Península Ibérica. Editorial Planeta, Barcelona.
- MULLARNEY, K. / SVENSSON, L. / ZETTERSTRÖM, D. / GRANT, P.J. (2003) - Guía de aves. Ediciones Omega, Barcelona.
- PARRADO, J.L. / DE GRADO, A. / MARMOL, F. (2009) - Clave de identificación de las aves de la Península Ibérica y Baleares. Tundra Ediciones, Valencia.
- PETERSON, R.T. / MOUNTFORT, G. / HOLLOM, P.A.D. (1995) - Guia de camp dels ocells dels Països Catalans i d'Europa. Ediciones Omega, Barcelona.
- Avibase
- SEO/Birdlife
- IUCN Red List
- SIOC
- HBW Alive