dimecres, 20 de juny del 2018

Observant ocells a Santes Creus

Riu Gaià al seu pas per Santes Creus

El diumenge 17 de juny vam fer una sortida amb Pasdepardal als voltants de Santes Creus. Havíem marcat dos objectius: conèixer l'albereda de Santes Creus, on a l'estiu s'hi pot observar i sentir l'oriol, i observar un punt de nidificació d'abellerols.

L'albereda de Santes Creus és un Espai d'Interès Natural que actualment és propietat de la Diputació de Tarragona. S'hi han fet podes selectives i plantació d'àlbers, oms i pollancres, aconseguint un frondós bosc de ribera. En algunes zones s'ha delimitat l'accés mitjançant tanques de fusta per tal de protegir alguns llocs més sensibles, sobretot els més propers a la llera del riu.

Punt d'observació del riu

Durant la nostra excursió vam veure i/o sentir un bon grapat d'espècies: oreneta cuablanca, oreneta vulgar, falciot negre, picot garser gros, oriol, tallarol de casquet, tallarol capnegre, cadernera, gafarró, papamosques gris, rossinyol, rossinyol bord, pardal comú, pardal roquer, abellerol, merla, estornell vulgar, pit-roig, cargolet, raspinell, mallerenga blava, mallerenga cuallarga i aligot comú.

Abellerol

Abellerol

Aligot comú

Pardal roquer

Pardal roquer

Oreneta cuablanca al seu niu

Estornell vulgar

Mallerenga cuallarga

Cadernera

Gafarró

Gafarró

Papamosques gris

Pardal comú

Cargolet

Pit-roig

Rossinyol

Tallarol capnegre