dissabte, 10 de març del 2018

Excursió per la Desembocadura del Gaià (Altafulla)

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)

En la segona sortida amb el Club Pasdepardal, hem visitat la desembocadura del riu Gaià, que es troba a la platja d'Altafulla, molt pròxima al castell de Tamarit.
Es tracta d'una zona on, amb un recorregut ben curt podem trobar diferents ambients: platja, vegetació dunar autòctona, camps de cultiu, riu, bosc de ribera i un pinar. Per tant podem trobar diferents espècies d'ocells habitual en cada un d'aquests tipus d'àmbits.

Vista de la desembocadura del Gaià
Vista de la desembocadura del Gaià

En el nostre hem observat un total de 22 espècies durant l'excursió familiar al tram final del riu: Verdum, gafarró, cogullada vulgar, tallarol de casquet, tallarol capnegre, tallareta cuallarga, rossinyol bord, mosquiter comú, bitxac, mallerenga cuallarga, mallerenga carbonera, cotxa fumada, garsa, tudó,
merla, pardal comú, estornell negre, puput, polla d'aigua, ànec collverd, gavià argentat i gavina vulgar.

Algunes de les aus que hem observat:

Verdum (Chloris chloris)
Verdums (Chloris chloris)

Verdum (Chloris chloris)
Verdum (Chloris chloris)

Mascle de pardal comú (Passer domesticus)
Mascle de pardal comú (Passer domesticus)

Femella de pardal comú (Passer domesticus)
Femella de pardal comú (Passer domesticus)

Mascle de cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Mascle de cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)

Femella de cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Femella de cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)

Mallerenga carbonera (Parus major)
Mallerenga carbonera (Parus major)

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)

Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
Tallareta cuallarga (Sylvia undata)

Merla (Turdus merula)
Merla (Turdus merula)

Tudó (Columba palumbus)
Tudó (Columba palumbus)

Cogullada vulgar (Galerida cristata)
Cogullada vulgar (Galerida cristata)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)

Mascle d'ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Mascle d'ànec collverd (Anas platyrhynchos)

Femella d'ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Femella d'ànec collverd (Anas platyrhynchos)

Article i fotografies: Enric Pàmies