dilluns, 17 de juliol del 2017

Ocells a Reus

Per Enric Pàmies

En aquesta entrada el meu objectiu serà únicament el de mostrar les diferents espècies ornitològiques presents a una petita zona d'una urbanització als afores de Reus. Totes les fotografies estan fetes des d'un mateix jardí i, per tant, mostren la gran riquesa avifaunística que un pot trobar allunyant-se del nucli urbà de qualsevol ciutat o fins i tot endinsant-se en un parc enjardinat.
També vull deixar clar que en cap cas es tracta d'un catàleg detallat d'espècies presents a la ciutat de Reus, degut a que únicament és el resultat de passar algunes estones al jardí amb una càmera a la mà.

Tudó (Columba palumbus)
Tudó (Columba palumbus)

Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
Tórtora turca (Streptopelia decaocto)

Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)

Cuereta blanca (Motacilla alba)
Cuereta blanca (Motacilla alba)

Cuereta blanca (Motacilla alba)
Cuereta blanca (Motacilla alba)

Pit-roig (Erithacus rubecula)
Pit-roig (Erithacus rubecula)


Pit-roig (Erithacus rubecula)
Pit-roig (Erithacus rubecula)

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)

Turdus merula
Merla (Turdus merula)

Tord (Turdus philomelos)
Tord (Turdus philomelos)

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)

Mascle de tallarol de casquet
Mascle de tallarol de casquet

Femella de tallarol de casquet
Femella de tallarol de casquet

Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)

Mallerenga carbonera (Parus major)
Mallerenga carbonera (Parus major)

Garsa (Pica pica)
Garsa (Pica pica)

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)

Pardal comú (Passer domesticus)
Pardal comú (Passer domesticus)

Pardal comú (Passer domesticus)
Pardal comú (Passer domesticus)

Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)

Gafarró (Serinus serinus)
Gafarró (Serinus serinus)

Gafarró (Serinus serinus)
Gafarró (Serinus serinus)

Cadernera (Carduelis carduelis)
Cadernera (Carduelis carduelis)

Cadernera (Carduelis carduelis)
Cadernera (Carduelis carduelis)

Verdum (Chloris chloris)
Verdum (Chloris chloris)

Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
Durbec (Coccothraustes coccothraustes)

Gratapalles (Emberiza cirlus)
Gratapalles (Emberiza cirlus)