diumenge, 30 de juliol del 2017

Observant ocells al Parc Samà (Cambrils)

Per Jaume Albaigès, Marta Bofarull, Víctor Iglesias i Enric Pàmies.

Aquesta primera visita conjunta al Parc Samà (Cambrils) ens ha servit per marcar les pautes a seguir en el nostre projecte Birding Parc Samà. Gràcies a la gran riquesa botànica i d'hàbitats d'aquest extens parc creiem que el potencial per atraure fauna ornitològica és elevat, i per això farem un seguiment continuat per fer un catàleg de les espècies que s'hi poden observar.

Les espècies observades han estat les següents: tudó (Columba palumbus), tórtora turca (Streptopelia decaocto), ànec collverd (Anas platyrhynchos), pardal comú (Passer domesticus), cadernera (Carduelis carduelis), garsa (Pica pica), mallarenga carbonera (Parus major), raspinell (Certhia brachydactyla), cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus), picot verd (Picus viridis), oreneta vulgar (Hirundo rustica), falciot negre (Apus apus) i falciot pàl·lid (Apus pallidus).

Algunes de les fotografies que hem pogut realitzar:

Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) - Imatge de Marta Bofarull

Cadernera (Carduelis carduelis)
Cadernera (Carduelis carduelis) - Imatge d'Enric Pàmies

Mallerenga carbonera (Parus major)
Mallerenga carbonera (Parus major) - Imatge d'Enric Pàmies

Pardal comú (Passer domesticus)
Pardal comú (Passer domesticus) - Imatge d'Enric Pàmies

Raspinell (Certhia brachydactyla)
Raspinell (Certhia brachydactyla) - Imatge d'Enric Pàmies

Les orenetes ens han ofert la possibilitat de fer una extensa sessió de fotografies:

Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) - Imatge de Jaume Albaigês

Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) - Imatge de Marta Bofarull

Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) - Imatge de Jaume Albaigês

Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) - Imatge d'Enric Pàmies

Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) - Imatge de Jaume Albaigês

També hem pogut fotografiar els ocells de l'aviari:

Aratinga de Wagler (Psittacara wagleri)
Aratinga de Wagler (Psittacara wagleri) - Imatge d'Enric Pàmies

Cotorreta de galta verda (Pyrrhura molinae)
Cotorreta de galta verda (Pyrrhura molinae) - Imatge de Marta Bofarull

Cotorra jandaya (Aratinga jandaya)
Cotorra jandaya (Aratinga jandaya) - Imatge de Marta Bofarull

Les daines han ocupat aquest mateix any un gran recinte dins un pinar:

Mascles de daina (Dama dama)
Mascles de daina (Dama dama) - Imatge de Marta Bofarull

Femella de daina (Dama dama)
Femella de daina (Dama dama) - Imatge d'Enric Pàmies

I, com sempre, no han faltat per observar tortugues i granotes:

Tortuga falsa mapa (Graptemys pseudogeographica)
Tortuga falsa mapa (Graptemys pseudogeographica) - Imatge d'Enric Pàmies

Granota verda (Pelophylax perezi)
Granota verda (Pelophylax perezi) - Imatge d'Enric Pàmies