divendres, 17 de març del 2017

Aus al Delta de l'Ebre (Gener 2017)

Per Enric Pàmies

Per iniciar amb bon peu l'any 2017 vam fer el primer dia de l'any una escapada exprés al Delta de l'Ebre. Va ser un dia realment fred, però un hivern al Delta sempre deixa un bon nombre de fotografies d'ocells.
A continuació us mostro algunes de les espècies observades:

Capó reial (Plegadis falcinellus)
Capó reial (Plegadis falcinellus)

Bernat pescaira (Ardea cinerea)
Bernat pescaira (Ardea cinerea)

Agró blanc (Ardea alba)
Agró blanc (Ardea alba)

Martinet blanc (Egretta garzetta)
Martinet blanc (Egretta garzetta)

Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga (Vanellus vanellus)

Gamba roja (Tringa totanus)
Gamba roja (Tringa totanus)

Gamba verda (Tringa nebularia)
Gamba verda (Tringa nebularia)

Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell comú (Gallinago gallinago)

Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)

Territ de tres dits (Calidris alba)
Territ de tres dits (Calidris alba)

Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)

Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)

Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)

Ànec coll-verd (Anas platyhrynchos)
Ànec coll-verd (Anas platyhrynchos)

Gallineta común (Gallinula chloropus)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)

Polla blava (Porphyrio porphyrio)
Polla blava (Porphyrio porphyrio)

Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis)

Arpella (Circus aeroginosus)
Arpella (Circus aeroginosus)

Titella (Anthus pratensis)
Titella (Anthus pratensis)

Pit-roig (Erithacus rubecula)
Pit-roig (Erithacus rubecula)

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Bitxac comú (Saxicola torquatus)
Bitxac comú (Saxicola torquatus)

Cuereta groga (Motacilla flava)
Cuereta groga (Motacilla flava)

Cuereta blanca (Motacilla alba)
Cuereta blanca (Motacilla alba)