dissabte, 22 de juliol de 2017

Ocells del Parc Samà

En aquest article hi podreu trobar de forma actualitzada una llista de les aus que hem observat al parc. Aquest catàleg s'inicia al mes de juliol de 2017, i per tant anirem recopilant informació almenys durant dos anys per tal d'aconseguir un bon mostreig de les espècies que s'hi troben.

Tal i com ja s'ha explicat, aquest parc ofereix un bon grapat d'hàbitats diferents, i aquest fet permet que hi puguin viure un nombre important d'espècies d'ocells.
S'ha de tenir en compte que moltes de les aus de Catalunya són migratòries, i per tant a cada època de l'any s'hi podran observar alguns ocells diferents que venen a l'estiu provinents de l'Àfrica o bé a l'hivern provinents dels països nòrdics.

La llista de les espècies detectades és la següent (37):
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Gavià argentat (Larus michahellis) - De pas
Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
Colom roquer (Columba livia)
Tudó (Columba palumbus)
Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
Falciot negre (Apus apus)
Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
Abellerol (Merops apiaster)
Puput (Upupa epops)
Picot verd (Picus viridis)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
Cuereta blanca (Motacilla alba)
Pit-roig (Erithacus rubecula)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Merla (Turdus merula)
Tord (Turdus philomelos)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
Bruel (Regulus ignicapilla)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
Mallerenga carbonera (Parus major)
Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
Mallerenga petita (Periparus ater)
Raspinell (Certhia brachydactyla)
Gaig (Garrulus glandarius)
Garsa (Pica pica)
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Pardal comú (Passer domesticus)
Pardal xarrec (Passer montanus)
Gafarró (Serinus serinus)
Cadernera (Carduelis carduelis)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Durbec (Coccothraustes coccothraustes)

Algunes fotografies realitzades al parc:

Raspinell (Certhia brachydactyla)
Raspinell (Certhia brachydactyla) - Imatge de Jaume Albaigès

Bruel (Regulus ignicapilla)
Bruel (Regulus ignicapilla) - Imatge d'Enric Pàmies

Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) - Imatge d'Enric Pàmies

Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
Oreneta vulgar (Hirundo rustica) - Imatge d'Enric Pàmies

Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
Oreneta cuablanca (Delichon urbicum) - Imatge d'Enric Pàmies

Cadernera (Carduelis carduelis)
Cadernera (Carduelis carduelis) - Imatge d'Enric Pàmies

Tudó (Columba palumbus)
Tudó (Columba palumbus) - Imatge d'Enric Pàmies

Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
Tórtora turca (Streptopelia decaocto) - Imatge d'Enric Pàmies

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus) - Imatge d'Enric Pàmies

Mallerenga carbonera (Parus major)
Mallerenga carbonera (Parus major) - Imatge d'Enric Pàmies

Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)

Pardal comú (Passer domesticus)
Pardal comú (Passer domesticus) - Imatge de Marta Bofarull

Garsa (Pica pica)
Garsa (Pica pica) - Imatge d'Enric Pàmies

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris) - Imatge d'Enric Pàmies

Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus) - Imatge d'Enric Pàmies

Abellerol (Merops apiaster)
Abellerol (Merops apiaster) - Imatge d'Enric Pàmies

Gavià argentat (Larus michahellis)
Gavià argentat (Larus michahellis) - Imatge d'Enric Pàmies

Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli) - Imatge d'Enric Pàmies

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita) - Imatge d'Enric Pàmies

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla) - Imatge d'Enric Pàmies