Vídeos d'ocells

A continuació us mostro alguns vídeos que he anat fent d'ocells habituals:

 

Cruixidell cantant:

 

 

Cuereta blanca:

 

 

Morell de cap roig i ànec cullerot:

 

 

Gran grup de gavines capnegres: