Mamífers de Catalunya

Cabirol
Cabirol

Quan surto a observar ocells m'agrada també buscar altres animals que viuen a cada indret i, de tots ells, possiblement els mamífers són dels més espectaculars. No és molt habitual trobar-ne, a excepció de conills i esquirols, però de mica en mica aniré recopilant aquí els que he pogut fotografiar:

- Cabirol (Capreolus capreolus)
- Esquirol (Sciurus vulgaris)
- Guineu (Vulpes vulpes)
- Isard (Rupicapra rupicapra)

 

Esquirol
Esquirol

Guineu
Guineu