dimecres, 11 d’agost del 2021

Aufrany (Neophron percnopterus)

Aufrany (Neophron percnopterus)
Aufrany (Neophron percnopterus)

 
L'aufrany (Neophron percnopterus) és un ocell ben espectacular, degut a la seva peculiar coloració i als seus hàbits carronyaires.
Aquests últims anys els he observat principalment a tres indrets: a les muntanyes d'Alinyà, durant una activitat d'observació de carronyaires, on de fet el vàrem observar abans d'alimentar els voltors. També l'he observat de passada per diferents punts de la Val d'Aran, a força alçada.
Per últim, he pogut veure diversos cops aquests animals a la localitat de Sopeira, situada a peu de la carretera per on passem al tornar de la Val d'Aran. És una petita localitat aragonesa amb un embassament, i al voltant hi trobem alguna zona de pícnic que sempre ens va bé per menjar l'entrepà. Es troba just a sota de diverses muntanyes ben escarpades, plenes de multitud de voltors. Sovint hi veig també trencalòs i aufrany.

Parella d'aufranys
Parella d'aufranys

Parella d'aufranys
Parella d'aufranys

Aufrany (Neophron percnopterus)

Aufrany a Sopeira
Aufrany a Sopeira

Comparació entre voltor comú i aufranys

Els aufranys adults s'identifiquen sense massa problemes: ales força llargues i primes, on destaquen els colors blancs i negres. La cua té forma certament romboïdal, però força estreta.
Els joves són de color fosc i es diferencien dels joves de trencalòs, entre altres coses, precisament per la forma de la cua.
El seu cap és de color groc, sense quasi plomes.

Aufrany a Alinyà
Aufrany a Alinyà

Aufrany a la Val d'Aran
Aufrany a la Val d'Aran

Aufrany (Neophron percnopterus)
Aufrany (Neophron percnopterus)

Aufrany (Neophron percnopterus)
Aufrany (Neophron percnopterus)