dijous, 24 de juny del 2021

OrnitoRepte Corriol camanegre a Altafulla

Poll de corriol camanegre

El nostre segon OrnitoRepte l'hem dedicat al corriol camanegre, una espècie molt sensible a l'activitat turística degut a que nidifica en zones de platja. I a quin lloc hem volgut anar a buscar-lo? Doncs a la Altafulla, a prop de la zona on desemboca el riu Gaià.

La sortida la vam realitzar el dia 29/05/21, data en que constava que hi havien dues parelles de corriols a la zona. La primera parella havia tingut dos pollets la setmana anterior, però havien estat depredats el segon dia i la parella semblava que intentava fer una segona posta.
L'altra parella fins aquell moment estava encara covant els seus tres ous. 

Es va iniciar la jornada a les 8 del matí, i de bon principi ja vàrem aconseguir l'ornitorepte: hi havia una femella a un niu controlat. La sorpresa, però, va ser descobrir que aquella mateixa nit havien nascut dos dels tres polls. Semblava que la femella encara estava covant el tercer ou.

També vam tenir la sort o desgràcia de veure un fet molt poc habitual: un pardal comú va atacar un pollet i se'l va endur.

Més enllà hi havia també la segona parella, copulant a prop d'on havien fet el niu a la primera ocasió.

Grup observant a la distància els polls de corriol

Poll de corriol camanegre d'un sol dia de vida
Poll de corriol camanegre d'un sol dia de vida

Poll de corriol camanegre
Poll de corriol camanegre

Femella de corriol camanegre
Femella de corriol covant el tercer ou

Primera parella de corriols copulant

Pardal atacant un poll de corriol camanegre
Pardal atacant un poll de corriol camanegre

Femella de corriol foragitant el pardal quan s'apropava a l'altre poll

A part d'aquestes curioses escenes, des de la platja estant vam poder observar algunes baldrigues balears llunyanes, bernat pescaire, oca vulgar, martinet blanc, trist, pardals comuns, gafarrons, tallarols

capnegres, verdums, caderneres, cuereta blanca, ...
Tot seguit ens vam apropar al riu per a observar encara més espècies diferents: rossinyol, rossinyol bord, orenetes i falciots, aligot comú, xoriguer comú, ...

Bernat pescaire
Bernat pescaire

Martinet blanc
Martinet blanc

Oca vulgar
Oca vulgar

Cuereta blanca
Cuereta blanca

Baldrigues balears
Baldrigues balears

Trist en vol
Trist en vol

Aligot comú
Aligot comú

Rossinyol
Rossinyol

Xoriguer comú
Xoriguer comú

Tot seguit ens vam acostar cap als vehicles per tal de desplaçar-nos a la segona ubicació de la sortida, riu Gaià amunt: l'albereda de Santes Creus.

En aquest preciós indret ens esperaven moltes espècies que no havíem vist pas a Altafulla, com el picot garser gros, el picot garser petit, l'oriol, la merla blava, el cargolet, el pit-roig, l'àguila marcenca, el corb, la bosqueta vulgar, la puput, el papamosques gris, el raspinell, l'abellerol, l'oreneta cua-rogenca o el pardal roquer, i d'altres que ja havíem trobat com la cadernera, el gafarró, l'oreneta vulgar, l'oreneta cuablanca, el falciot negre o l'aligot comú, per exemple.

albereda de Santes Creus
Observant el riu Gaià, a l'albereda de Santes Creus

Merla blava
Merla blava

Puput
Puput

Bosqueta vulgar
Bosqueta vulgar

Papamosques gris
Papamosques gris

Raspinell comú
Raspinell comú

Abellerol
Abellerol

Abellerol
Abellerol

Abellerol
Abellerol

Pardal roquer
Pardal roquer

Àguiles marcenques
Àguiles marcenques

Corb
Corb


Us animem a participar en els propers OrnitoReptes!