dissabte, 26 de juny del 2021

Associació Mediambiental la Sínia


Es tracta d'una entitat que té diferents acords de custòdia a la zona del Gaià, a més a més de realitzar moltíssimes activitats per protegir els nostres ecosistemes i conèixer la fauna i flora que hi viuen.
Un dels punts on més activitats fan és a Altafulla, a la desembocadura del riu.


En aquest cas la meva col·laboració amb l'entitat es centra en dos àmbits:

- Col·laboro amb el seguiment de les parelles de corriol camanegre que s'estableixen a la platja de Tamarit, observant els exemplars que hi nidifiquen cada any i els polls que hi neixen, i cedint les meves imatges per a les notes de premsa i per a realitzar cartells.

Poll de corriol camanegre

Corriol camanegre adult amb dos polls

- Per altra banda participo a la Xarxa d'Observadors Ambientals del Gaià (XOAG), on observo espècies d'ocells a diferents trams del riu (bàsicament a la desembocadura, al Catllar i a Santes Creus).

Merla blava al Catllar

Pit-roig a Santes Creus

Si voleu conèixer totes les activitats i projectes de l'entitat, visiteu la seva web: http://www.riugaia.cat/