dissabte, 19 de juny del 2021

Ànec cullerot (Spatula clypeata)

Ànec cullerot (Spatula clypeata)
Ànec cullerot (Spatula clypeata)

L'ànec cullerot (Spatula clypeata) és una espècie força freqüent a Catalunya durant la hivernada. La seva coloració i el seu bec llarg i pla el fan totalment inconfusible.
Les fotografies les vaig fer al Delta del Llobregat fa dues setmanes.

Ànec cullerot (Spatula clypeata)
Ànec cullerot (Spatula clypeata)

Ànec cullerot (Spatula clypeata)
Mascle i femella d'ànec cullerot (Spatula clypeata)

Ànec cullerot (Spatula clypeata)
Ànec cullerot entre fotges