diumenge, 13 de gener del 2019

Ocells a la represa del Gaià, al Catllar

Espai natural protegit del riu Gaià, al Catllar
Espai natural protegit del riu Gaià, al Catllar

Per iniciar l'itinerari recomanem aparcar el vehicle a un ampli parking que trobarem al nord del Catllar, tocant al riu Gaià. Iniciarem el recorregut creuant el riu i resseguint-lo pel seu marge dret, per un ampli camí. Trobarem una represa on es fa un petit embassament, just al costat de la fàbrica abandonada. En aquest punt hi trobem dos bancs i un cartell informatiu.
Seguim l'itinerari riu amunt fins arribar quasi al gran pont de l'antiga via de tren. Creuarem el riu per un pont de fusta i tornarem per l'altra banda, resseguint alguns conreus i passant a tocar de l'antiga Fàbrica de la Transició, una fàbrica que data del segle XVIII que inicialment feia paper i posteriorment es va dedicar al tèxtil amb una central elèctrica.
Finalment creuarem un altre pont de fusta per arribar al punt de sortida. Tot el recorregut fa poc més de 1 km.

Riu Gaià - Catllar
Imatge del riu al costat de la fàbrica

Riu Gaià - Catllar
Represa

Riu Gaià - Catllar
Primer tram del camí

Es tracta d'una zona molt interessant per a observar ocells. Hi trobem una interessant barreja d'hàbitats: canyissar, bosc de ribera, zona propera de pinar, conreus i les grans fàbriques abandonades, que han estat ocupades per plantes i arbres i acullen molts ocells.
A la zona del riu i el canyissar hi trobem espècies habituals d'aquest hàbitat, com la polla d'aigua, mosquiter, rossinyol bord, ... i també hi observarem un grup de becs de corall, una espècie procedent d'Àfrica escapada de particulars que s'ha adaptat als nostres hàbitats.
Als arbres adjacents s'hi observen tallarols, mallerengues, pinsà, gafarró, verdum, cadernera, tord, merla, tord ala-roig, ...
Al pinar també hi podem trobar picot garser gros i picot verd, i sobrevolant-nos alguns astors i esparvers. 
Finalment a la zona de la fàbrica hi podem veure, amb sort, la merla blava.

Algunes imatges de les aus de la zona:

Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)

Merla blava (Monticola solitarius)
Merla blava (Monticola solitarius)

Astor (Accipiter gentilis)
Astor (Accipiter gentilis)

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)


Mallerenga carbonera (Parus major)
Mallerenga carbonera (Parus major)

Pardal xarrec (Passer montanus)
Pardal xarrec (Passer montanus)

Rossinyol bord (Cettia cetti)
Rossinyol bord (Cettia cetti)

Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)

Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)

Pit-roig (Erithacus rubecula)
Pit-roig (Erithacus rubecula)

Titella (Anthus pratensis)
Titella (Anthus pratensis)

Tórtora turca (Streptopelia decaocto)

Text i imatges: Enric Pàmies