dijous, 22 de novembre del 2018

Caixes niu per a ocells i ratpenats

Caixa niu a la Fageda d'en Jordà
Caixa niu a la Fageda d'en Jordà

Per a què serveixen les caixes niu?
Les caixes niu per a ocells i ratpenats són eines molt útils per diferents motius. El principal objectiu és oferir llocs on puguin nidificar diferents espècies, habitualment degut a que es tracta de zones amb pocs arbres o bé per tractar-se de boscos massa joves on els arbres encara no tenen pràcticament forats.
Un altre objectiu és el fet de poder estudiar les espècies que l'ocupen, comprovar el nombre de postes, l'evolució dels polls, ... Sempre fet per part d'experts.
També són utilitzades les caixes niu per afavorir la nidificació d'ocells als jardins i parcs, fet que permet a la gent observar-los de ben a prop. També s'acostuma a acompanyar de la utilització de menjadores.
Un últim objectiu seria també la conscienciació ciutadana, doncs gràcies als tallers de construcció de caixes niu i a esdeveniments divulgatius de penjada de caixes niu les persones es poden fer càrrec de la importància d'ajudar els nostres ocells i veure també que existeixen un gran nombre d'espècies.

Caixa niu
Caixa niu penjada per l'associació Serbal durant un esdeveniment

Consideracions a tenir en compte
Hi ha diferents aspectes que haurem de conèixer a l'hora de comprar o construir caixes niu:
- Espècie: Abans de fer una caixa niu ens haurem de plantejar quines espècies l'han d'ocupar, doncs
cada tipus d'ocells tenen uns requeriments diferent a l'hora de fer el seu niu.
- Materials: Hi ha molts materials diferents, com fusta, ciment de fusta, troncs, ... Molts materials poden ser vàlids, però han de poder suportar degudament les condicions climàtiques.
- Ubicació: Cada tipus de niu s'ha d'instal·lar a unes alçades concretes i en unes ubicacions precises (edificis, arbres, ...).
- Depredació: És important penjar-les en zones de difícil accés per part de depredadors, com podrien ser rates, martes, fagines, gats, ...
- La majoria de caixes niu es pengen d'una branca. En ocasion, en ubicacions amb forts vents, es poden clavar també al tronc de l'arbre.

Quan s'han de penjar i quan s'han de netejar
Es recomana que s'instal·lin les caixes niu abans del mes de març, amb l'objectiu que quan s'inicii la temporada de cria ja estiguin disponibles.
Al mes d'octubre ja es podran despenjar, buidar i arreglar els possibles desperfectes que tinguin. Després les penjarem de nou ja que, ni que no es tracti d'època de nidificació, és possible que siguin utilitzades com a dormidor.
Durant la temporada de cria no s'han d'obrir en cap cas per evitar que es malmetin els ous o prenguin mal els polls i evitar també que els pares puguin abandonar el niu. Només es farà seguiment de nius en època de cria per part d'especialistes dins el marc d'estudis sobre la cria de certes espècies.
Per a poder observar les espècies que ocupen cada niu serà suficient amb observar-los des d'una zona una mica amagada i veure els adults com entren amb el material per fer el niu i, més endavant, amb menjar per als polls.

Caixes niu per a pàrids i petits ocells
Les caixes niu més habituals estan pensades per a pàrids (com la mallerenga blava o carbonera), pardals, papamosques, ...
Es tracta de caixes tancades amb una obertura rodona al frontal. Poden ser fetes de fusta, construïdes amb un tronc o també fetes amb ciment de fusta, un material molt resistent amb una vida útil molt llarga. Les caixes niu de fusta acostumen a durar uns 4-5 anys.
El diàmetre de l'entrada marcarà quina espècie el pot fer servir. Amb un forat de 26 mm només serà ocupat per mallerenga blava i carbonera; amb un forat de 32 mm també podran ocupar-lo el pardal comú, el pardal xarrec, el papamosques, ...

Caixa niu per a pàrids penjada a l'Estany de Sils
Caixa niu per a pàrids penjada a l'Estany de Sils

Caixa niu als Aiguamolls de l'Empordà
Caixa niu als Aiguamolls de l'Empordà

Caixa niu feta amb un tronc
Caixa niu feta amb un tronc (Imatge de Luis Herrero)

Caixa niu feta amb ciment de fusta
Caixa niu feta amb ciment de fusta

Caixes niu per a raspinells
Els raspinells són petits ocells que escalen constantment pels troncs buscant alimentació. Degut als seus costums les caixes niu per raspinells són ben diferents. Aquestes caixes es claven al tronc, per a que el raspinell hi pugui arribar escalant. Enlloc de tenir una entrada frontal té dues petites obertures laterals.

Caixa niu per a raspinell
Caixa niu per a raspinell

Caixa niu per a raspinell
Caixa niu per a raspinell

Caixes niu per a pit-roig, cuereta i cotxa
Aquests tipus d'ocells ocupen caixes niu tipus "balcó", en que pràcticament la meitat superior del frontal de la caixa és obert.

Caixa niu per a pit-roig
Caixa niu per a pit-roig

Nius per a orenetes i falciots
Els falciots acostumen a nidificar de forma natural en penya-segats, per tant a les ciutats ocupen en ocasions forats en edificis.
Les orenetes, en canvi, fabriquen el seu propi niu amb fang, penjant-lo de la part inferior de les teulades.
Existeixen també nius prefabricats pensats per aquestes espècies. Habitualment es pengen en edificis i cases.

Caixa niu per a falciots
Caixa niu per a falciots

Nius per a oreneta cua-blanca
Nius per a oreneta cua-blanca

Caixes niu per a altres espècies
Existeixen també caixes nius pensades per a ser ocupades per moltes altres espècies.
El gaig blau, per exemple, ocupa grans caixes niu amb una obertura frontal força gran. Existeixen també caixes niu per a xoriguer que s'acostumen a instal·lar sobre pals en zones de plana o les caixes niu per a la reproducció de les òlibes.

Caixa niu per a gaig blau
Caixa niu per a gaig blau - Associació Trenca

Caixes niu per a xoriguers
Caixes niu per a xoriguers - Associació Trenca

Caixa niu per a òliba
Caixa niu per a òliba

Nius per a cigonyes
En ubicacions amb presència de cigonyes o on es facin projectes de reintroducció d'aquesta espècie es construeixen plataformes per a que hi puguin construir el niu. D'aquesta manera podem evitar que facin el seu gran i pesat niu a sobre d'edificis antics (que poden no suportar bé tant de pes) o en torres d'alta tensió, amb el risc d'electrocució que tenen.

Niu de cigonya
Niu de cigonya

Plataformes amb nius de cigonya als Aiguamolls de l'Empordà
Plataformes amb nius de cigonya als Aiguamolls de l'Empordà

Niu de cigonya a la Reserva de Sebes
Niu de cigonya a la Reserva de Sebes, amb una càmera per al seu seguiment

Cigonyes al seu niu a la Reserva de Sebes
Cigonyes al seu niu a la Reserva de Sebes

Caixes niu per a ratpenats
Els ratpenats són mamífers d'hàbits nocturns que durant el dia descansen a forats de roques, troncs o a coves. És un animal molt important per al control d'insectes ja que es menja diàriament una gran quantitat de mosquits, mosques i tot tipus de petits insectes.
En zones amb pocs arbres i sense roques o coves és recomanable contribuir a augmentar la presència d'aquests animals mitjançant la col·locació de caixes niu especials. Poden ser de fusta però també de fang.
Aquestes caixes s'han de clavar a les parets d'edificis, als troncs dels arbres o fins i tot es poden instal·lar al capdamunt de pals. Tenen una obertura a la part inferior que permet als ratpenats accedir-hi escalant per la paret o tronc.
En algunes zones, com el Delta de l'Ebre, s'han instal·lat grans cases per a que hi dormin milers de ratpenats.

Caixa per a ratpenats als Aiguamolls de l'Empordà
Caixa per a ratpenats als Aiguamolls de l'Empordà

Caixa per a ratpenats a la Reserva de Sebes
Caixa per a ratpenats a la Reserva de Sebes

Gran casa per a ratpenats, al Delta de l'Ebre
Gran casa per a ratpenats, al Delta de l'Ebre

Depredació per part de picots 
En algunes zones on hi habiten picots és possible que aquests ocells trenquin els niu ja sigui fent un forat a la part frontal o ampliant el que ja existeix. D'aquesta manera poden accedir als nius i menjar-se els pollets.
Existeixen caixes niu amb reforç especial per evitar aquests problemes.

Caixa niu per a ratpenats foradada per un picot, a Pratdip
Caixa niu per a ratpenats foradada per un picot, a Pratdip

Article de: Enric Pàmies