dimarts, 3 d’octubre del 2023

Cigonya blanca (Ciconia ciconia)

Cigonya blanca (Ciconia ciconia)


A gran part de Catalunya no és pas fàcil veure cigonyes blanques, excepte en moments concrets durant la migració.

En canvi, a molts indrets del país hi és ben freqüent tot l'any, com a la Plana de Lleida, i a altres zones s'hi ha establert com a reproductora gràcies a programes de reintroducció (Reserva de Sebes i Aiguamolls de l'Empordà).

Arbres amb diversos nius de cigonya
Arbres amb diversos nius de cigonya

Cigonya blanca en vol
Cigonya blanca en vol

Cigonyes descansant
Cigonyes descansant

Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia)

Cigonyes blanques al niu
Cigonyes blanques al niu

Cigonya blanca en vol
Cigonya blanca en vol
 
Cigonyes blanques a un abocador
Cigonyes blanques a un abocador