dissabte, 15 d’abril del 2023

Ocells a la Vall de Lord (Solsonès)

Mallerenga petita (Periparus ater)
Mallerenga petita (Periparus ater)
 
La Vall de Lord es troba ubicada al nord-est del Solsonès, una zona força forestal i muntanyosa per on passen el riu Cardener, Aigua de Valls i alguns dels seus afluents.

Aquesta regió és ben entretinguda per a observar ocells, sobretot vinculats als hàbitats que hi predominen. Degut a que vaig estar uns dies per aquesta zona vaig poder observar i fotografiar un bon grapat d'ocells.

Vall de Lord
Vall de Lord

Aigua de Valls
Aigua de Valls

Sant Llorenç de Morunys i Llosa del Cavall
Sant Llorenç de Morunys i Llosa del Cavall

Ocells forestals i fluvials
Ens trobem a una zona amb una gran massa forestal, per tant només cal que caminem pels seus boscos, parem bé l'orella i obrim bé els ulls i trobarem un gran nombre d'espècies típiques d'aquests ambients.

Durant els dies que hi vaig estar, a principis d'abril, ja estava ple de mosquiters pàl·lids i força cucuts, i tenia també moltíssimes espècies que hi són residents tot l'any com poden ser picot verd ibèric, picot

garser gros, pica-soques blaus, mallerengues ben diverses (blava, carbonera, petita, emplomallada i cuallarga), pit-roig, sit negre, trencapinyes, corb, cornella, merla, griva, pinsà comú, raspinell, gamarús, tord, tallarol de casquet, ...

Com que hi ha algunes zones obertes, entre boscos, també hi apareixen alguns altres ocells, com podria ser la cotoliu, caderneres, ...

A la part més propera als rius el bosc canvia i apareixen arbres més habituats a la humitat constant, que també són aprofitats per tots els ocells que hem dit anteriorment. El curs fluvial els ofereix agiua per beure i banyar-se, i també és un gran hàbitat per cargolet, cuereta blanca, cuereta torrentera, ...

Trencapinyes (Loxia curvirostra)
Trencapinyes (Loxia curvirostra)

Picot graser gros (Dendrocopos major)
Picot graser gros (Dendrocopos major)

Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
Raspinell comú (Certhia brachydactyla)

Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)

Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)

Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)
Mallerenga emplomallada (Lophophanes cristatus)

Pica-soques blau (Sitta europaea)
Pica-soques blau (Sitta europaea)

Mallerenga carbonera (Parus major)
Mallerenga carbonera (Parus major)

Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)

Sit negre (Emberiza cia)
Sit negre (Emberiza cia)

Pit-roig (Erithacus rubecula)
Pit-roig (Erithacus rubecula)

Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)

Merla (Turdus merula)
Merla (Turdus merula)

Griva (Turdus viscivorus)
Griva (Turdus viscivorus)

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)

Zones muntanyoses
La Vall de Lord està envoltada de grans muntanyes amb zones escarpades, que arriben als 2.000 metres d'altitud. Això fa que si mirem cap al cel anem observant grans rapinyaires, tant els que habiten zones amb molta roca com els que requereixen més massa forestal, com poden ser aligots comuns, astors, voltors comuns o aufranys. També hi veurem corbs.

Aufrany (Neophron percnopterus)
Aufrany (Neophron percnopterus)

Voltor comú (Gyps fulvus)
Voltor comú (Gyps fulvus)

Aligot comú (Buteo buteo)
Aligot comú (Buteo buteo)

Corb (Corvus corax)
Corb (Corvus corax)

Per tant us recomano que visiteu la zona, us perdeu pels innombrables camins que recorren els seus boscos, us apropeu al Cardener o a l'Aigua de Valls, gaudiu de la Llosa de Cavalls, i pugeu cap a zones com Port del Comte des d'on tindreu una vista aèria de tota la vall.

Ja veieu que la varietat ornitològica de la zona és força gran.