diumenge, 20 de juny del 2021

1r Reus Big Day: Observant ocells a Reus 02/01/21

Puput (Upupa epops)
Puput (Upupa epops)

Amb l'amic Jordi Jover ens vam plantejar, aprofitant l'inici d'aquest 2021, fer un matí ornitològic sense sortir del terme municipal de Reus per tal de registrar totes les espècies d'ocells observades. 

En aquesta primera ocasió només hi vam dedicar les primeres 3 hores del matí, i ens vam marcar com a objectiu 3 únics punts: Zona de camps abandonats a la vora del Camí de les Ànimes, depuradora de Reus i la carretera que voreja l'aeroport.
Hi vam afegir posteriorment també 4 cites d'espècies observades al llarg del dia, en altres punts de Reus.

Mapa dels llocs observats

El resultat va ser molt millor del que esperàvem: ni més ni menys que 52 espècies diferents!

La zona del Camí de les Ànimes ens va servir per sumar una part important dels ocells: cotoliu, bitxac comú, mosquiter comú, tord, griva, merla, estornell vulgar, pinsà comú, gafarró, verdum, cadernera, puput, pardal comú, pit-roig, picot verd ibèric, tudó, colom roquer, tórtora turca, cotorreta de pit gris, tallarol de casquet, tallarol capnegre, garsa, cuereta blanca, cuereta torrentera, titella, astor, cotxa fumada, gaig i bernat pescaire. 

El segon punt, la depuradora municipal, tenia un clar objectiu: sumar ocells aquàtics, impossibles de veure en cap altre punt de Reus. Vam poder sumar esplugabous, ànec collverd, ànec cullerot, ànec griset, xarxet, polla d'aigua, xivita, gavià argentat, gavià fosc, gavina riallera i cabusset. També vam veure el primer xoriguer de la jornada, també pardal xarrec i gralla.

Per últim, els voltants de l'aeroport de Reus ofereixen una zona semi-estepària única al terme. Aquí hi vam trobar perdiu roja, arpella, aligot comú, alosa vulgar, cogullada, a més a més d'altres ocells ja observats durant el matí.

Finalment, durant la resta del dia vam poder afegir a la llista bruel, mallerenga blava, mallerenga carbonera i gratapalles.

Sens dubte un primer "big day" força sorprenent, gràcies a espècies poc freqüents com l'alosa, la perdiu, l'arpella o l'astor. Sens dubte repetirem.

Algunes imatges de la jornada:

Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus)

Astor (Accipiter gentilis)
Astor (Accipiter gentilis)

Astor (Accipiter gentilis)
Astor (Accipiter gentilis)

Aligot comú (Buteo buteo)
Aligot comú (Buteo buteo)

Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
Xoriguer comú (Falco tinnunculus)

Bruel (Regulus ignicapilla)
Bruel (Regulus ignicapilla)

Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)

Puput (Upupa epops)
Puput (Upupa epops)

Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)

Bitxac comú (Saxicola rubicola)
Bitxac comú (Saxicola rubicola)

Verdum (Chloris chloris)
Verdum (Chloris chloris)

Tord (Turdus philomelos)
Tord (Turdus philomelos)

Titella (Anthus pratensis)
Titella (Anthus pratensis)

Pinsà comú (Fringilla coelebs)
Pinsà comú (Fringilla coelebs)

Pinsans comuns i pardals xarrecs
Pinsans comuns i pardals xarrecs

Perdiu roja (Alectoris rufa)
Perdiu roja (Alectoris rufa)

Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)

Griva (Turdus viscivorus)
Griva (Turdus viscivorus)

Cotoliu (Lullula arborea)
Cotoliu (Lullula arborea)

Gralla (Corvus monedula)
Gralla (Corvus monedula)

Cuereta blanca (Motacilla alba)
Cuereta blanca (Motacilla alba)

Esplugabous (Bubulcus ibis)
Esplugabous (Bubulcus ibis)

Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià fosc (Larus fuscus)

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus)

Xivita (Tringa ochropus)
Xivita (Tringa ochropus)

Xivita (Tringa ochropus)
Xivita (Tringa ochropus)

Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos)

Ànec cullerot (Spatula clypeata)
Ànec cullerot (Spatula clypeata)

Xarxet (Anas crecca)
Xarxet (Anas crecca)

Ànec griset (Mareca strepera)
Ànec griset (Mareca strepera)